ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

 

Je nutné nasadit vlastní kůži...

Štěstí nepochází ze svobody, ale z přijetí úkolu

Motto: Běžný člověk si leckdy nedovede představit, z čeho se ředitelská práce skládá, jak je rozmanitá, jak obrovská míra odpovědnosti leží na jednom člověku...

Proč vznikla Ředitelská akademie?

Ředitele škol je potřeba podporovat, pomáhat jim, vzdělávat je, propagovat jejich práci a argumentovat jejich důležitost a nezastupitelnost pro každou školu. Dvacet let se o tom jen mluví, přepisuje z jedné strategie do druhé a dosud se o ředitele škol nikdo jiný komplexně nestará. Stát o to nestojí nebo to dosud neumí, přitom lidé z terénu po podpoře volají.. Proto přicházíme my. Je totiž nejvyšší čas...

Vize, cíle

Podpora ředitelů ve všech profesních etapách
Pomoc v běžných i neočekávaných situacích
Vzdělávání ředitelů, uchazečů o konkurz i zřizovatelů
Propagace ředitelské práce
Argumentace důležitosti osoby stojící v čele školy
Zlepšování podmínek pro vzdělávání našich dětí

OZVĚNY NAŠICH AKCÍ

Děkuji za dnešní velmi inspirativní a odborné setkání. Bravo!

Účast na semináři ředitelské akademie mi byla příjemnou a jsem rád, že jsem se zúčastnil. A gratuluji k vyváženému výběru přednášejících. 

Chtěl bych velice poděkovat za celý den organizátorům konference. Konečně se někdo adekvátně v této době zabýval uměleckým školstvím. Věřím, že to nebylo naposledy...  

Děkuji za velmi zajímavý den.

Konečně někdo, kdo nám ředitelkám mateřinek rozumí...

Na Václavův seminář se už zase těšíme.