ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

 

Je nutné nasadit vlastní kůži...

Štěstí nepochází ze svobody, ale z přijetí úkolu

Motto: Běžný člověk si leckdy nedovede představit, z čeho se ředitelská práce skládá, jak je rozmanitá, jak obrovská míra odpovědnosti leží na jednom člověku...

Proč vznikla Ředitelská akademie?

Ředitele škol je potřeba podporovat, pomáhat jim, vzdělávat je, propagovat jejich práci a argumentovat jejich důležitost a nezastupitelnost pro každou školu. Dvacet let se o tom jen mluví, přepisuje z jedné strategie do druhé a dosud se o ředitele škol nikdo jiný komplexně nestará. Stát o to nestojí nebo to dosud neumí, přitom lidé z terénu po podpoře volají.. Proto přicházíme my. Je totiž nejvyšší čas...

Vize, cíle

PODPORA
POMOC
VZDĚLÁVÁNÍ
PROPAGACE
ARGUMENTACE DŮLEŽITOSTI
ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK

OZVĚNY SEMINÁŘŮ

...svěží, zajímavé - nebyli jsme na Václavovi poprvé a jistě ani naposledy...

...konečně někdo, kdo ví, co my ředitelky fakt potřebujeme. V nekonečné nabídce odevšad jsme konečně našly to svoje...

...provokativní, o své práci najednou přemýšlím úplně jinak...