ŠVP musí být příběhem každé školy aneb Bez ředitelů to tentokrát opravdu nepůjde

Celodenní odborné fórum ve čtvrtek 20. května 2021 bude zaměřeno na podporu zdárné implementace revize kurikula, její komunikaci směrem k ředitelům základních škol, jejich podporu a celkové ukotvení. 

Základním mottem této konference bude připravenost ředitelů na inovaci kurikula a jejich podpora v procesu implementace změn do vlastních školních vzdělávacích programů.

Mezi prvními aktivními řečníky potvrdil svoji účast ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M, MSc.

Akce je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT- 7700/2021-1-345 ze dne 17.03.2021.

Z důvodu současné situace a zajištění bezpečnosti a pohody všech účastníků budeme akci realizovat v online podobě. 

Neobvykle vysoká míra autonomie českých škol přináší příležitost a zároveň povinnost sestavit a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). Není to žádná novinka, ale v letošním roce přichází MŠMT s velkou revizí Rámcového vzdělávacího programu v oblasti ICT a připravuje další.

Odborné fórum přinese cenné podněty pro ředitele a jejich týmy, jak tento proces zvládnout, aby vedl skutečně k rozvoji dětí. Přijďte se s námi dozvědět, jak změnit ŠVP ve skutečný příběh každé školy!

Kladete si tyto otázky?

 • Jsou ŠVP jen více práce pro školy? Není to zbytečná práce?

 • Bude revize kurikula vůbec k něčemu? Co vše tato revize zahrnuje?

 • Jak mám jako ředitel získat a motivovat svoje lidi k této činnosti?

 • Čím začít a jaké postupy zvolit?

 • Kdo nám může pomoci ŠVP nastavit a najít vhodné řešení?

 • Jaká bude situace po návratu do "normálu"? Jak se změnili naši lidé a jak celý vzdělávací proces?

 • Budou žáci ještě něco umět a neztratili veškeré studijní návyky?

Co si z akce odnesete?

Pohled zkušených ředitelů škol a odborníků z oblasti vzdělávání

 • Kompletní přehled o strategii 2030+ v oblasti kurikula (vzdělávacího programu)
 • Sdílení zkušeností i slepých uliček, kudy se určitě nevydat
 • Konkrétní příklady z autentického školského prostředí
 • Názory a doporučení mnoha zajímavých hostů i pohled ústředního školního inspektora
 • Konkrétní rady, tipy, kde začít a jak postupovat
 • Může nám se zaváděním ŠVP pomoc externí odborník?
 • Zdroje dalších informací a podpory

PROGRAM AKCE (bude průběžně aktualizován)

Revize RVP z pohledu systému

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M, MSc., Ústřední školní inspektor

Mgr. Martina Běťáková, MŠMT, členka týmu Strategie 2030+

Revize RVP z pohledu ředitele školy

PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Ředitelská akademie s.r.o.

Mgr. Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol

ing. Jaroslav Jirásko, ředitel ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad

Revize RVP z pohledu tvůrců revize

Mgr. Jan Berki, Technická univerzita Liberec, člen týmu IT pro revizi kurikula

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. Jihočeská univerzita

Daniela Růžičková, garantka oblasti IT pro revizi kurikula, NPI ČR

Společenský rozměr aktuálních výzev vzdělávací politiky

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., MU Brno

Daniel Prokop, PAQ Research

doc. Irena Smetáčková, Pedagogická fakulta UK

Závěrečná diskuze

1 500,00 Kč
Please select variants first