Celodenní odborné fórum Umělecké vzdělávání 2030+

Ve čtvrtek 13.05. 2021 organizujeme v Praze celodenní odborné fórum věnované vizi uměleckého vzdělávání v České republice. Tato akce vznikla jako výsledek naší spolupráce s řadou ředitelů ZUŠ a konzervatoří, Uměleckou radou ZUŠ a dalšími subjekty podílejícími se na uměleckém vzdělávání v naší republice. 

Akce je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT- 7700/2021-1-345 ze dne 17.03.2021.

Záštitu nad akcí převzal rektor JAMU prof. Petr Oslzlý, další záštity převzal ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek a ministr školství, mládeže a tělovýchovy ing. Robert Plaga, Ph.D.

Mezi prvními potvrdil aktivní účast náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, dále paní rektorka AMU PhDr. Ingeborg Radok Žádná, ředitel Severočeské filharmonie Mgr. Roman Dietz, zajímavé ředitelky a ředitelé ZUŠ, konzervatoří a další inspirativní osobnosti.

Z důvodu současné situace a zajištění bezpečnosti a pohody všech účastníků budeme akci realizovat v online podobě. 

Společný směr a vize uměleckého vzdělávání. Existence uměleckých škol, jejich nezastupitelná úloha v naplňování Strategie 2030+, posílení vnímání umění jako jedné ze základních hodnot moderní nejisté a tekuté společnosti. Toto budou hlavní témata naší konference.

Jak najít společnou vizi a stanovit strategii pro umělecké vzdělávání a jak zajistit zdroje pro budoucí činnost? Společně budeme hledat cesty pro tuto neopomenutelnou oblast vzdělávání, která svými aktivitami zasahuje všechny věkové kategorie a kompletní rozvoj člověka je bez něho nemyslitelný. Přijďte se s námi a odborníky inspirovat, jak na to!

Kladete si tyto otázky?

 • Počítá s tématem uměleckého vzdělávání nová Strategie vzdělávací politiky 2030+?

 • Cítí různé stupně uměleckého vzdělávání sounáležitost?

 • Patří do uměleckého vzdělávání technologie?

 • Jak hledat stejný směr a vzájemně se podpořit napříč různými organizacemi zaměřenými na umělecké vzdělávání?

 • Jaká bude situace po návratu do "normálu"?

 • Budou mít lidé chuť a prostředky umělecky se vzdělávat? Bude o naši práci potřebný zájem?

 • Bude existence uměleckého vzdělávání v ohrožení během nastupující ekonomické krize?

Co si z odborného fóra odnesete?

Pohled pedagogů a odborníků z oblasti uměleckého vzdělávání

 • Kompletní přehled o Strategii 2030+ a souvislost uměleckého vzdělávání s ní
 • Náměty pro sbližování pohledů na budoucnost uměleckého vzdělávání
 • Příklady dobré praxe, které stojí za to
 • Mnoho zajímavých hostů i pohled náměstka ústředního školního inspektora
 • Konkrétní rady, tipy, kde začít a jak postupovat
 • Začátek cesty ke sdílení a dobrý pocit z prvních společných kroků
 • Setkání se s lidmi, kteří řeší stejné problémy jako my, hledají řešení a vzájemně se mohou obohatit

PROGRAM ODBORNÉHO FÓRA 

09.00-09.20 zahájení 

09.20-09.40 úvodní vstupy, poskytovatelé záštit

09.40-11.00 PhDr. Václav Trojan, Ph.D., PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, Bc. Jiří Stárek

11.15-13.15 Mgr. Bohuslav Lédl, MgA. Petr Čech, ArtD., Bc. Eva Znojemská, DiS. art., MBA, Mgr. Vladimíra Křenková

13.45-15.45 doc. MgA. Vít Spilka, PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D., Mgr. Roman Dietz, MgA. Ondřej Kratochvíl

15.45-16.00 diskuze, shrnutí, závěr odborného fóra

Vystupující odborníci:

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA - Česká školní inspekce

Bc. Jiří Stárek - ZUŠ Praha Hostivař

PhDr. Václav Trojan, Ph.D. - Ředitelská akademie

Mgr. Bohuslav Lédl - Umělecká rada ZUŠ

Bc. Eva Znojemská, DiS. art., MBA - ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno

Mgr. Vladimíra Křenková - ZUŠ Sedlčany

MgA. Ondřej Kratochvíl - ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, Sensio.cz

MgA. Petr Čech, ArtD. - Pražská konzervatoř 

Mgr. Roman Dietz, Severočeská filharmonie

doc. MgA. Vít Spilka - JAMU Brno

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. - Česká hudební rada

Umělecké vzdělávání z pohledu systému

Tento blok bude řešit úlohu uměleckého vzdělávání v současné době, postavení uměleckých škol v systému a význam uměleckého vzdělávání pro implementaci Strategie 2030. Dále se bude zabývat dosavadní roztříštěností uměleckého vzdělávání a potřebností formulace společné vize uměleckého vzdělávání a vytvoření strategie jejího postupného naplňování. V neposlední řadě se dotkne aktuální otázky, zdali patří do uměleckého vzdělávání technologie.

Spolupráce ZUŠ a konzervatoří

Blok ZUŠ poukáže na nízkou míru spolupráce mezi jednotlivými školami a zbytečné tříštění sil. Kromě toho se řečníci dotknou problematiky pojetí ZUŠ v kontextu základního vzdělávání a komplexního rozvoje člověka. V neposlední řadě to budou jednotlivé možnosti dalšího rozvoje ZUŠ směrem ke kultivaci celého spektra populace. Také se dotkne spolupráce konzervatoří a ZUŠ, která je pro konzervatoře zásadní - navazují na ZUŠ a naopak jejich absolventi na ZUŠ často vyučují.

Umělecké vzdělávání, vysoké školy a umělecká kompetence

Tento konferenční blok se bude věnovat základním principům spolupráce uměleckých škol všech úrovní, úloze uměleckého vzdělávání v životě člověka a její nezastupitelnosti pro rozvoj společnosti.

1 500,00 Kč
Please select variants first